Skoči na vsebino

Sodniki na tekmovanju 2013

16. september 2013 - Peter

Gasilska zveza Jesenice Datum: 16.9.2013
Cesta maršala Tita 66
4270 Jesenice
e-pošta: gz@gzj.si

Gasilska zveza Kranjska Gora
Kolodvorska 1a
4280 Kranjska gora

ZADEVA: Obvestilo sodnikom za tekmovanje GZ Jesenice in GZ Kranjska Gora

TEKMOVALNI ODBOR
Predsednik tekmovalnega odbora: Robert KEJŽAR
Vodja tekmovanja: Jožef LAVTIŽAR
Tehnični vodja: Dušan KLINAR
Komisija A: Nada POPOVIČ
Komisija B: Jaka ŠTRAVS
Komisija za pripravo prostora: PGD Javorniški Rovt
Kontrolor na tekmovanju: Nadzornika sojenja zagotovi GZ MO Kranj
Priprava računalnikov: Peter LUŽNIK

KOMISIJA A
Predsednik: Nada POPOVIČ
Član: Ivan OREJAŠ
Član: Ivko BLENKUŠ

KOMISIJA B:
Predsednik: Jaka ŠTRAVS
Član: Jožef LAVTIŽAR
Član: Natalija DROBIČ

VAJA Z VEDROVKO (GŠTD 2011, str. 35)
Predsednik ocenjevalne komisije: Robert KEJŽAR
Sodnik 1: Slavko CUZNAR
Sodnik 2: Vilko BERGANT

ŠTAFETA S PRENOSOM VODE (GŠTD 2011, str. 52)
Predsednik ocenjevalne komisije: Robert KEJŽAR
Sodnik starter: Slavko CUZNAR
Sodnik 2: Vilko BERGANT

VAJA RAZVRŠČANJA (GŠTD 2011, str. 278)
Predsednik ocenjevalne komisije: Saša KEJŽAR
Sodnik 1: Ignac ŠUBIC
Sodnik 2: Robert REGOVC

MOKRA VAJA S HIDRANTOM (GŠTD 2011, str. 96)
Predsednik ocenjevalne komisije: Primož REV
Sodnik 1: Marko ZUPANČIČ
Sodnik 2: Justin MRAK
Sodnik 3: Vlado MLINAREC
Rezerva: Branko ŠMID

TEORETIČNI TEST (GŠTD 2011, str. 285, vprašanja za mladino – letnik 2013)
Predsednik ocenjevalne komisije: Jana ERZAR MEDIĆ
Sodnik 1: Mateja KNAP
Sodnik 2: Jožica SERŠEN

VAJA RAZVRŠČANJA (GŠTD 2011, str. 281)
Predsednik ocenjevalne komisije: Saša KEJŽAR
Sodnik 1: Ignac ŠUBIC
Sodnik 2: Robert REGOVC

TAKTIČNA MOKRA VAJA (GŠTD 2011, str. 174)
Predsednik ocenjevalne komisije: Primož REV
Sodnik 1: Vlado MLINAREC
Sodnik 2: Justin MARK
Sodnik 3: Dušan KLINAR
Sodnik 4: Branko ŠMID
Sodnik 5: Marko ZUPANČIČ
Rezerva: Peter POPOVIČ
Rezerva: Slavko CUZNAR

TEORETIČNI TEST (GŠTD 2011, str. 285, vprašanja za člane-ce – letnik 2013)
Predsednik ocenjevalne komisije: Jana ERZAR MEDIĆ
Sodnik 1: Mateja KNAP
Sodnik 2: Kristina ZIMA, Željko PONJAVIČ

VAJA RAZVRŠČANJA (GŠTD 2011, str. 281)
Predsednik ocenjevalne komisije: Saša KEJŽAR
Sodnik 1: Ignac ŠUBIC
Sodnik 2: Robert REGOVC

VAJA S HIDRANTOM (GŠTD 2011, str. 248)
Predsednik ocenjevalne komisije: Franci ZIMA
Sodnik 1: Marjan DOBNIKAR
Sodnik 2: Željko PONJAVIČ

VAJA RAZNOTEROSTI – 7 tekmovalcev (GŠTD 2011, str. 268)
Predsednik ocenjevalne komisije: Franci ZIMA
Sodnik 1: Marjan DOBNIKAR
Sodnik 2: Željko PONJAVIČ

Tekmovalni prostor pripravi GZ Jesenice.

Tekmovanje bo v soboto, 21. septembra 2013 na platoju Karavanke.

Zbor sodnikov:
- mladinsko tekmovanje ob 8. uri
- veteransko tekmovanje ob 10.30 uri
- člansko tekmovanje ob 13. uri

Sodniki morajo biti v gasilski delovni obleki, s seboj morajo imeti štoparico, beležko, pribor za pisanje, sodniško značko in knjižico za vpis sojenja.

Sodnik se mora pripraviti za sojenje discipline, ki mu jo je določil tekmovalni odbor po knjižici Gasilske in gasilsko športne tekmovalne discipline (izdaja 2011) ter navodilih GZS in je odgovoren za objektivno in strokovno sojenje.

V slučaju zadržanosti, odsotnosti in nastopa v tekmovalne enot to sporočite do srede, 18. septembra 2013 na GSM številko 041-748-830 ali GSM 051-356-167.

Sodniki lahko nastopajo kot tekmovalci, vendar naj to sporočijo, da bomo zagotovili nemoteno delo ocenjevalnih komisij.

NA POMOČ

Pom. pov. za tekmov. GZ Kr. Gora: Pom. pov. za tekmov. GZ Jesenice:
Franci ZIMA l.r. Marko ZUPANČIČ l.r.

Poveljnik GZ Kranjska Gora: Poveljnik GZ Jesenice:
Jožef LAVTIŽAR l.r. Robert PREŠEREN l.r.

AdaptiveThemes