Skoči na vsebino

Category: Sestanki in seje

Zbor delegatov 2013

9. marec 2013 - Peter

Datum: 
petek, 15. marec 2013 - 19:00
Lokacija: 
GARS Jesenice

DNEVNI RED:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Sprejem poslovnika občnega zbora
3. Izvolitev delovnega predsedstva in organov občnega zbora
4. Poročila
5. Razprava na poročila in sprejem poročil
6. Pozdravi gostov
7. Razrešnica organov gasilske zveze
8. Volitve organov gasilske zveze
9. Izvolitev delegata za kongres in Plenum GZS
10. Program dela in finančni plan za leto 2013

Zbor delegatov

14. marec 2012 - Peter

Datum: 
petek, 16. marec 2012 - 19:00
Lokacija: 
GARS Jesenice

Na podlagi 6. člena Statuta Gasilske zveze Jesenice sklicuje predsedstvo Gasilske zveze Jesenice redni letni zbor delegatov, ki bo v petek, 16. marca ob 19. uri v sejni dvorani GARS Jesenice.

Dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Sprejem poslovnika zbora delegatov
3. Izvolitev delovnega predsedstva in organov zbora delegatov
4. Poročila
5. Razprava na poročila in sprejem poročil

Zbor mladine GZ jesenice

26. februar 2012 - Peter

Datum: 
sreda, 29. februar 2012 - 17:00
Lokacija: 
GARS Jesenice

Na podlagi 10. člena Pravil delovanja Mladinske komisije GZ Jesenice sklicujem

12. ZBOR MLADINE GZ JESENICE

v SREDO, 29. februarja 2012 ob 17. uri, v sejni dvorani GARS Jesenice, C. železarjev 35, Jesenice

DNEVNI RED:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Izvolitev ostalih organov občnega zbora
4. Poročila predsednikov MK PGD

31. seja predsedstva in poveljstva Gasilske zveze Jesenice

16. november 2011 - Peter

Datum: 
sreda, 23. november 2011 - 18:00
Lokacija: 
GARS Jesenice

DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Pregled pošte
3. Pregled tekmovanj v letu 2011
4. Oktober – mesec požarne varnosti
5. Občni zbori PGD in GZ (datumi, odlikovanja, napredovanja)
6. Plan izobraževanj 2012
7. Ostala vprašanja

29. seja predsedstva in poveljstva Gasilske zveze Jesenice

11. januar 2011 - Peter

Datum: 
sreda, 19. januar 2011 - 18:00
Lokacija: 
GARS Jesenice

DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Pregled pošte
3. Zbor delegatov GZ (poročila organov in komisij GZ)
4. Tekmovanje GZ Jesenice 2011
5. Izobraževanje 2011 (gasilec, vodja skupine, vodja enote, vodja enot)
6. Ostala vprašanja

12. seja mladinske komisije GZ Jesenice

11. januar 2011 - Peter

Datum: 
četrtek, 13. januar 2011 - 18:00
Lokacija: 
GARS Jesenice

DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnika 11. seje
2. Letovanje 2011
3. Zbor MK GZ 2011
4. Vprašanja in pobude

Datumi občnih zborov, zbora članov in zbora delegatov

9. januar 2011 - Peter

PGD Smokuč - 8. 1. 2011
PGD Koroška Bela - 15. 1. 2011
PGD Planina pod Golico - 29. 1. 2011
PGD Javorniški Rovt - 5. 2. 2011
PGD Zabreznica - 12. 2. 2011
PGD Blejska Dobrava - 19. 2. 2011
PGD Jesenice - 26. 2. 2011
PGD Hrušica - 5. 3. 2011

Zbor delegatov GZ Jesenice - 25. 3. 2011

27. seja predsedstva in poveljstva Gasilske zveze Jesenice

13. april 2010 - Peter

Datum: 
sreda, 21. april 2010 - 19:00
Lokacija: 
Dvorana na GARS-u

DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Pregled pošte
3. Tekmovanje GZ Jesenice 2010
4. Izobraževanje 2010 (gasilec, vodja skupine, vodja enote, vodja enot)
5. Ostala vprašanja

9. seja mladinske komisije GZ Jesenice

13. april 2010 - Peter

Datum: 
sreda, 14. april 2010 - 19:00
Lokacija: 
Dvorana na GARS-u

DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 8. seje
2. Orientacija GZJ
3. DMG
4. Letovanje 2010
5. Razno

Zbor delegatov GZ Jesenice

10. marec 2010 - Nataša

Datum: 
petek, 19. marec 2010 - 19:00
AdaptiveThemes