Skoči na vsebino

Razpis 25. Srečanja društev Mladi gasilec Gorenjske regije

24. maj 2013 - Peter

Datum: 
sobota, 1. junij 2013 - 9:00
Lokacija: 
Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice

POGOJI ZA UDELEŽBO NA SREČANJU:

Srečanja se lahko udeležijo društva Mladi gasilec iz osnovnih šol (društva delujejo v okviru krožkov na osnovni šoli), ki imajo ustanovljeno društvo Mladi gasilec na osnovni šoli, kar dokažejo s potrdilom šole o delovanju društva Mladi gasilec (prijavni list). Če posamezna zveza ni izvedla občinskega srečanja, lahko na regijskem srečanju sodeluje več ekip iz posamezne šole v posamezni kategoriji.

Če bo na regijskem tekmovanju več kot 20 sodelujočih ekip iz posameznih šol, se državnega tekmovanja udeležita dve prvo uvrščeni ekipi pri mlajših in starejših ekipah, če pa je udeleženih ekip 40 ali več pa po prve tri ekipe v vsaki kategoriji.

Ekipe se delijo na mlajše in starejše, vsako pa sestavljajo trije tekmovalci. Mlajšo ekipo sestavljajo učenci letniki 2002 - 2006 in starejšo ekipo letniki 1999 – 2001. Vsi trije tekmovalci ne smejo biti rojeni v istem letu in velja za obe kategoriji.

Ekipe spremljata mentor gasilec in mentor pedagog.

Ekipe sodelujejo v praktičnem in teoretičnem tekmovanju:

TEORETIČNI DEL:

1. PREVENTIVNI PISNI TEST – mlajše in starejše ekipe
Vsak tekmovalec odgovori na 5 vprašanj (a,b,c). Čas reševanja testa je 20 minut.

- Mlajši rešujejo vprašanja iz knjige Osnove varstva pred požari (priloga).
- Starejši rešujejo vprašanja iz knjige Osnove varstva pred požari (priloga).

Ocenjevanje vaje: Za vsak nepravilen odgovor iz testa 1 kazenska točka

2. PREVENTIVNI TEST IZ PRVE POMOČI – mlajše in starejše ekipe
Ekipa skupaj odgovori na 5 vprašanj (a,b,c). Čas trajanja testa je 20 minut.

- Vprašanja za mlajšo skupino (priloga)
- Vprašanja za starejšo skupino (priloga)

Ocenjevanje vaje: Za vsak nepravilen odgovor iz testa 1 kazenska točka

PRAKTIČNI DEL:

1. VAJA Z VEDROVKO – ZBIJANJE TARČE – mlajše in starejše ekipe

Ocenjevanje vaje: Po točkah iz knjižice GŠTD GZS 2011, str. 32-33

2. METANJE VRVI V KROG – mlajše ekipe (mečejo vsi trije tekmovalci)
Se izvaja po vaji raznoterosti GŠTD GZS 2003, str. 162-165, tekmovalci mečejo torbico z vrvjo v krog, ki je oddaljen 5 m in premera 1,5 m. Ocenjevanje vaje: Se izvaja iz vaje raznoterosti GŠTD GZS 2003, str. 164-165

3. ŠTAFETNO VEZANJE VOZLOV – mlajše in starejše ekipe

Tekmuje in točkuje se po razpisu za državno srečanje.

4. IZBERI GASILNIK – starejše ekipe

Tekmuje in točkuje se po razpisu za državno srečanje.

Vprašanja za starejše in mlajše so izbrana iz knjige Osnove varstva pred požarom in so dodana kot priloga tega razpisa.

Vprašanja za prvo pomoč so priloga razpisa za starejše in mlajše ekipe.
Način in izvedba posamezne discipline je opisana v knjižici GŠTD GZS 2011, ki je osnova za pravila na srečanju.

Začetno število točk je 500.

Vsaka gasilska zveza naj obvesti društva Mladi gasilec na osnovni oziroma podružničnih šolah na svojem področju.

Rok za prijavo ekip je 20.5.2013 na Gasilsko zvezo Jesenice, Cesta maršala Tita 66, 4270 Jesenice, po elektronski pošti: gz@gzj.si
Vsaka gasilska zveza naj prijavi vsaj dva sodnika prav tako do 20.5.2013. Kasnejših prijav ne upoštevamo.

Vsak učenec na tekmovanju prejme medaljo. Ekipe, ki osvojijo prva tri mesta na tekmovanju, pa prejmejo za dosežna mesta pokale.

Predsednica MK GZ Gorenjske:
Saša KEJŽAR l.r.

Predstavnik šole:
Mojca Klepac l.r.

PrilogaVelikost
razpis_dmg_regijsko.doc43 KB
navodila_za_prakticno_tekmovanje__dmg_gzs_2013.pdf744.85 KB
AdaptiveThemes